Pressupost 2020-21

El pressupost d’aquest curs ha patit modificacions considerables degut a la situació de pandèmia que estem vivint en el que s’han hagut d’adaptar espais de l’escola per ser aules de referència, s’han hagut de comprar dispositius digitals que garanteixin l’adquisició de certes competències digitals que serien necessàries en un possible confinament, hem comprat pissarres digitals interactives per aquestes aules…

A La Serreta seguirem fent sortides fora del centre, sempre tenint molt en compte les mesures de seguretat sanitàries i valorant les instruccions que esdevinguin del Departament de Salut i Educació.

En l’arxiu que us adjuntem podreu observar a quines partides van adreçades les despeses, així com els ingressos que s’esperen obtenir per poder contrarestar-les.