Traducció a 18 llengües del document “Mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles” i l’annex “Altres recomanacions i procediment d’actuació”

Us fem arribar la traducció a 18 llengües del document “Mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles” i l’annex “Altres recomanacions i procediment d’actuació“: http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/recursos/documentacio-families-escola/documents-altres-idiomes/