QUOTA MATERIAL – LLISTAT LLIBRES CURS 2020-21

QUOTA DE MATERIAL
La part proporcional de la quota aportada aquest curs 2019-20, del temps que ha durat el confinament, es descomptarà de l’aportació de material del curs 2020-21, de la que es farà el cobrament al mes d’octubre. A les famílies dels alumnes que no continuen al centre el curs 2020-21 se’ls farà el retorn, si ho requereixen explícitament.
LLISTAT DE LLIBRES
A continuació trobareu el llistat de llibres d’activitats que hauríeu de comprar pel proper curs 2020-21. Recordeu que només heu de comprar el material detallat al primer quadre on diu “quaderns que s’han de comprar”. El que s’indica al segon quadre no s’ha de comprar perquè està inclòs en la quota de borsa de llibres.