INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES PER A L´ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

En data 08/08/20 es va publicar al BOE núm. 214 la resolució de la Secretaria d’Estat d’Educació, en la que es convoquen els ajuts per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques “NEE – Educació Especial” per al curs 2020-21. El termini establert per presentar les sol.licituds d’aquests ajuts és del 9 d’agost al 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Per consultes i/o dubtes l’adreça electrònica del servei territorial del Baix Llobregat és:

baix_beques.ensenyament@gencat.cat