Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Aquí teniu la resolució de la Secretaria d’Estat d’Educació, en la que es convoquen els ajuts per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques “NEE – Educació Especial” per al curs 2021-22. El termini establert per presentar les sol·licituds d’aquests ajuts va del 3 d’agost al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Per a més informació, podeu entrar en el següent enllaç web:

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Per consultes i/o dubtes, l’adreça electrònica dels Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat és:

baix_beques.ensenyament@gencat.cat