AVÍS IMPORTANT: Preinscripció i matrícula

El 7 de juliol s’han publicat les llistes d’assignació de l’alumnat als centres escolars. Cliqueu aquí per accedir a la llista d’assignacions de l’escola Joan Perucho.

D‘acord amb la normativa de protecció de dades, la informació de la llista estan anonimitzades: el codi de preinscripció té el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323); i pel que fa al nom i cognoms, està format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

L’alumnat preinscrit amb plaça assignada pot formalitzar la matrícula en el centre entre el 13 i el 17 de juliol de 2020. L’alumnat que no ho fa en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon, o alternativament per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del centre. En aquest cas, el centre ha de respondre amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:

1. El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

2. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

Si en formalitzar la matrícula, el o la sol·licitant no al·lega el mateix domicili que el de la sol·licitud de preinscripció, amb el qual hauria obtingut una puntuació inferior, el centre ha d’informar d’aquest fet a la comissió de garanties d’admissió corresponent perquè pugui investigar si hi ha hagut o no frau en el procés de preinscripció.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada. El Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se’ls matricula condicionalment.

Important! Sol·licitud d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2020-2021

CONVOCATÒRIA D’AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR
Davant aquesta situació d’excepcionalitat, i per tal de salvaguardar la protecció de la salut de la ciutadania evitant les aglomeracions i concentració d’un nombre elevat de persones a les dependències dels centres educatius i del Consell Comarcal del Baix Penedès… Llegeix més»

Sant Jordi


Ja tenim la Diada de Sant Jordi aquí. Avui és una festa diferent, especial, però igualment un dia per celebrar!
Els mestres de l’escola us volem convidar a què ho celebreu amb nosaltres, a què sempre recordeu la importància dels llibres i de l’estimació entre… Llegeix més»

Un Sant Jordi diferent, un Sant Jordi a casa

 

FELIÇ DIA DE SANT JORDI A TOTHOM
ENGUANY, SERÀ UN SANT JORDI DIFERENT, UN SANT JORDI A CASA.
PERÒ AIXÒ, NO FARÀ QUE NO EL CELEBREM AL RITME DE LA MÚSICA,
I AMB UN GRAN SOMRIURE!
Aquí us deixo una cançó de Sant Jordi DIFERENT, cliqueu Llegeix més»