PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA JOAN PERUCHO (de l’1 al 19 de juny de 2020)

El següent Pla d’Obertura indica com serà el funcionament que tindrà el nostre centre. Un cop consultat el claustre i seguint les directrius del Departament d’Educació, oferim aquesta concreció de les instruccions, tenint en compte que es prioritzarà la salut de les persones i les seves particularitats.

 • El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà telemàticament.
 • L’escola s’obrirà a partir de l’1 de juny fins el 19 de juny de 2020.
 • No es faran tasques ni exàmens presencials al centre.
 • L’alumnat que assisteixi presencialment a l’escola ha de portar una declaració responsable (feu clic per descarregar-vos el model per a l’alumnat d’educació infantil, o per a l’alumnat d’educació primària) assegurant que compleix els següents requisits:
  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o qualsevol quadre infecciós.
  • Que no siguin o hagin estat positives pel SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
  • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari vacunal al dia.
 • Per garantir la seguretat de tothom si un alumne/a té una acció educativa presencial, haurà de venir amb mascareta i guants de casa seva.

Informació per a l’alumnat d’educació infantil (infants d’1 i 2 anys, P3, P4 i P5)

 • Poden assistir presencialment a l’escola l’alumnat que els seus progenitors al·leguin que treballen tots dos fora de casa.
 • L’horari és de 9 h a 13 h.
 • Per poder assistir al centre s’han de complir aquests requisits:
  • Avisar al tutor/a o al centre de la seva assistència.
  • Portar la declaració responsable acreditant que treballen fora de casa.
  • Tenir el llibre de vacunes al dia.
 • Les mesures de seguretat que es duran a terme són les següents:
  • Ràtio del grup d’infants d’1 i 2 anys: 5 alumnes pe aula.
  • Ràtio de P3: 8 alumnes per aula.
  • Ràtio de P4 i P5: 10 alumnes per aula.
  • Les entrades i les sortides seran esglaonades.
  • L’infant haurà d’estar, en tot moment, a 2 metres del seu company/a i del mestre/a que estigui amb ells en aquell moment (no necessàriament serà el tutor/a).
  • No es poden facilitar fulls ni colors.
  • Els alumnes triaran una única joguina i no la podran compartir amb ningú.
  • A l’hora del pati hauran de complir les distàncies de seguretat i no barrejar-se amb alumnes d’altres classes.
  • No podran compartir lavabos.
  • No podran coincidir pels passadissos.
  • Els adults que vinguin a buscar a l’alumnat s’hauran d’esperar al carrer.

Informació per a l’alumnat de 1r a 5è d’educació primària

 • No han d’assistir a l’escola. El seguiment es continuarà realitzant telemàticament.
 • Es poden fer tutories individualitzades (mestre/a, alumne i un adult) per resoldre dubtes sempre i quan s’hagi demanat dia i hora i es compleixin les normes de seguretat. Aquestes tutories només es realitzaran si són del tot necessàries i no es poden resoldre telemàticament.

Informació per a l’alumnat de 6è d’educació primària

 • Vídeo-entrevistes individualitzades amb l’alumnat i els seus pares / tutors, amb els següents objectius:
  • Compartir la valoració de les activitats i tasques realitzades durant el tercer trimestre del curs 2019-2020.
  • Compartir els progressos en el domini de les competències bàsiques durant el cicle superior.
  • Acompanyar en el pas de l’etapa secundària: resoldre dubtes i aconsellar sobre les estratègies personals necessàries per iniciar la nova etapa.
  • Aconsellar sobre activitats de reforç i/o ampliació per a l’estiu.
 • Suport presencial a l’escola, amb cita prèvia, per a l’alumnat que necessiti un acompanyament en les activitats dels plans de treball en línia, o en el funcionament de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle Eix de l’escola.

Sant Jordi


Ja tenim la Diada de Sant Jordi aquí. Avui és una festa diferent, especial, però igualment un dia per celebrar!
Els mestres de l’escola us volem convidar a què ho celebreu amb nosaltres, a què sempre recordeu la importància dels llibres i de l’estimació entre… Llegeix més»

Un Sant Jordi diferent, un Sant Jordi a casa

 

FELIÇ DIA DE SANT JORDI A TOTHOM
ENGUANY, SERÀ UN SANT JORDI DIFERENT, UN SANT JORDI A CASA.
PERÒ AIXÒ, NO FARÀ QUE NO EL CELEBREM AL RITME DE LA MÚSICA,
I AMB UN GRAN SOMRIURE!
Aquí us deixo una cançó de Sant Jordi DIFERENT, cliqueu Llegeix més»