Matemàtiques manipulatives al Cicle Inicial

Els nens i nenes del cicle inicial treballen l’aritmètica i el càlcul mental de manera vivencial i manipulativa. A continuació teniu exemples d’aquesta metodologia a l’aula.