Missió, visió i valors

La missió de la nostra escola és la de formar persones responsables, lliures, felices i solidàries amb l’entorn i la societat que els envolta. Volem respondre a les demandes de la societat actual i de futur, una societat líquida amb continus canvis i moviment constant on tothom s’ha d’adaptar i ser més flexible als contextos que li toquen viure cada dia.

 

La visió de futur, principal motivació per desenvolupar aquest projecte, és la de definir-nos com:

escola catalana, arrelada al nostre entorn i oberta a totes les famílies i persones que s’hi relacionen.

Centrem la nostra tasca en l’alumnat i en el seu desenvolupament com a persona que forma part de la nostra societat de futur. Volem la millora de l’aprenentatge del nostre alumnat, basant-nos en un aprenentatge competencial i cooperatiu. Implementem el treball de millora educativa mitjançant les noves tecnologies.

Promovem l’educació emocional a les aules per poder oferir estratègies que ajudin als nostres alumnes a afrontar el futur amb garanties d’èxit.

 

Els valors que ens defineixen són el pluralisme; escola pública oberta a tots els ciutadans sense cap tipus de distinció i aconfessional amb el màxim respecte amb les confessions de famílies, alumnes i mestres del centre.

També defensem la innovació per potenciar l’aprenentatge de les noves tecnologies i promoure l’interès per les ciències, les llengües, el món artístic-cultural i la salut.

La convivència i la cohesió social són essencials en el nostre dia a dia on la diversitat és l’oportunitat per créixer i desenvolupar-nos com centre inclusiu.