Activitats extraescolars

Organitzades per l’Associació de mares i pares d’alumnes.

Cada tarda de dilluns a divendres en horari de 16:30 a 18:30.

Els nens i nenes de l’escola fan diverses activitats lúdiques i esportives.

Inscripcions a l’AMPA.

Planificació del curs 2020-2021