Oferta educativa

Som una escola de doble línia a les etapes escolars que oferim:

Segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5)

Educació primària (1r a 6è)

1333095717436proxy_form