Perfils professionals

El Departament d’Ensenyament d’ençà el curs 2015-2016 ha endegat un procés de professionalització i especialització addicionals a la funció docent.  La disponibilitat d’aquest professorat ajuda mitjançant les competències adquirides a innovar, enriquir i perfeccionar el procés educatiu. A fi d’assolir l’acreditació pertinent s’ha d’haver assolit rigorosament els requisits establerts (resolució ENS/1128/2016) en: titulació, formació addicional i experiència.

En el nostre cas, l’escola es complau de comptar en el seu claustre de mestres amb l’acreditació dels següents perfils professionals. Tenen una part de dedicació setmanal dedicada a la preparació i realització de tasques relacionades amb el seu perfil.

 

Metodologies amb enfocament globalitzat – Ana Fernández

Aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte educatiu del centre, per afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els nivells

Atenció a la diversitat de l’alumnat – Rubén Lomas

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en
activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte
de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i coeducació.

Competència digital docent – Toni Griera

Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge,
d’acord amb el que estableixen el pla TAC del centre, com a part del seu projecte educatiu,
el projecte de direcció i els estàndards tecnològics del Departament d’Ensenyament, amb
l’objectiu que els alumnes assoleixin la competència digital, d’acord amb el marc curricular.

Immersió i suport lingüístic – Cristina Pérez

Afavorir l’assumpció del currículum per part dels alumnes de diferent origen lingüístic que no tenen prou domini de la llengua escolar, en els diferents nivells educatius.