TU M’IMPORTES

És una activitat on hem treballat l’empatia, reforçant la importància de valorar només els aspectes positius dels nostres companys per fer-los sentir millor.

Aquesta activitat l’han treballat tots els grups, però el vídeo és concretament del grup de 6è de primària.