Robòtica

L’escola va començar a incloure la robòtica dins del projecte educatiu del centre el curs 2013-2014. Des les hores ençà el projecte ha anat progressant i implicant-hi a tots els cursos de l’escola.
Les activitats dinamitzen l’aprenentatge de la programació educativa a l’entorn de la Robòtica, es treballen conceptes bàsics a partir de la col•laboració entre alumnes de diferents edats i en contextos significatius d’aprenentatge, fent un especial èmfasi en les competències bàsiques.
Les activitats de robòtica es distribueixen de la manera següent:
• Educació infantil fa tallers internivells (P-3- P4 i P-5), un dels tallers és el de Beebots.
• C. Inicial també fa un treball amb els Beebots barrejant grups de 1r. i 2n.
• Ollos 3r. i 5è.
• Scratch 4t. i 6è.