Música,Instruments i Big Bands

dsc00590

Entenem l’àrea de música com part integrant de l’educació global del nen/a, i també ens permet interrelacionar-la amb d’altres àrees, ja que uneix amb el seu contingut una gran part de les altres àrees.

Tots hem sentit parlar dels beneficis d’estudiar música. Aporta una millora en l’aprenentatge de les matemàtiques, la lectura, la llengua ,millora el rendiment acadèmic. A més a més la música és l’eina que permet desenvolupar en els nens i nenes la capacitat de l’oïda, el ritme, la veu, la creativitat, la sensibilitat, l’abstracció, la lectura, la memòria…. L’ensenyament musical és alhora un recurs sense límits per educar en el rigor en el treball, en l’expressió, en la comunicació artística i en el desenvolupament de la personalitat.

Els nostres alumnes, a l’etapa infantil, s’inicien en el món musical de forma sensorial, i aquest coneixement es va aprofundint al llarg de tot l’ensenyament primari .

Al llarg de la setmana unes sessions es dediquen al treball amb el grup sencer i d’altres al treball amb la meitat del grup, la qual cosa permet individualitzar i aprofundir els aprenentatges.

Així se segueix durant tot l’ensenyament primari afegint, a més, la pràctica d’un instrument musical que actualment s’inicia en el primer nivell de cicle mitjà, nivell a partir del qual cada grup d’alumnes constitueix el seu conjunt instrumental: una big band. A partir d’aquest moment -3r de Primària- i fins el final d’aquesta etapa -6è de Primària-reben classes d’instrument i Big Band. Cada classe té la seva Big Band  donant com a resultat la coexistència de quatre big bands dins l’escola, que es corresponen amb els cursos de 3er de primària fins a 6è. Els instruments que s’imparteixen son: flauta travessera, clarinet, saxo, trompeta, trombó, piano, teclat, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria i percussió.

Per dur a terme aquesta intensificació de l’educació musical, la nostra Escola disposa de dues professores especialistes en aquesta matèria, així com el conveni que realitza el Consorci d’Educació de Barcelona amb professorat especialitzat per impartir l’ensenyament d’instrument musical i BB dins de l’horari lectiu i sempre de forma globalitzada amb l’activitat musical del centre.

 

Aquesta activitat es complementa amb audicions en viu que realitza l’alumnat i professorat de l’Escola i d’altres ofertes musicals de la ciutat en les que hi participa. També fem audicions de Big Band per a famílies i actuacions per a entitats, plataformes, associacions,… que ens ho demanin.