Projectes d’aula

img_0368 img_1258

El treball per projectes està present a tots els cursos de la nostra escola. Es parteix de la motivació del grup per a desenvolupar-los al llarg d’un trimestre, ja sigui triant el tema o bé triant el procés del tema ja proposat. La col•laboració de les famílies és activa i transversal ja que es poden fer aportacions de tot tipus a qualsevol dels projectes actius. Al final de cada trimestre es fan activitats amb les famílies i exposicions on tothom hi és convidat.