On som

Escola de la Concepció
Carrer Bruc 102, (Passatge Pla S/N)
08009 Barcelona
Telèfon: 93 457 60 81
Fax: 93 457 00 55