Licitació del servei per impartir ensenyaments musicals

Licitació del servei per impartir ensenyaments musicals a l’Escola La Concepció per al curs 2018-2019. Podeu consultar els plecs administratius i tècnics en pdf. S’obre un termini de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la present publicació per tal que les empreses interessades presentin les seves ofertes al Registre General del Consorci d’Educació de Barcelona, plaça Urquinaona número 6, planta baixa, i a la secretaria de l’Escola de la Concepció de dilluns a divendres de 9:00 hores a 14:00 hores

PPT Escola Música Concepció 18-19

PCAP-Concepcio-18-19.