PROJECTE TÀNDEM

L’Escola col·labora amb l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Durant els pròxims tres anys l’Escola participarà en un projecte on la música s’inserirà dins del currículum d’Educació Infantil i Primària per millorar els resultats educatius.

Hem signat un conveni de col·laboració amb l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), en el marc del Projecte Tàndem. Els centres docents que participen en aquest projecte d’innovació educativa, estableixen una matèria singular, en aquest cas la música, com a eix vertebrador del currículum de l’Escola. L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar els resultats acadèmics incidint en tres punts:

  • Motivació i formació acadèmica.
  • Dinàmica general del centre,
  • Entorn social de l’escola.

Durant tres anys, l’ESMUC, centre de referència del Projecte Tàndem i nosaltres treballarem plegats per inserir la música transversalment al currículum d’Educació Infantil i Primària. Els mestres del centre vincularan els continguts i activitats d’aprenentatge propis de cada àrea a determinats àmbits de coneixement musical. D’aquesta manera, la música no només s’abordarà des de la percepció, la interpretació, o la creació sinó com un art, una tecnologia, un llenguatge, una ciència i un coneixement amb implicacions formatives i socialitzadores.

El projecte compta amb l’assessorament, seguiment i finançament de la Fundació Catalunya La Pedrera, i la col·laboració del Departament d’Ensenyament.