L’AFA és l’entitat sense afany de lucre que agrupa les famílies de l’escola.

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nens i nenes.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col•laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

PER QUÈ SERVEIX?
És el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu per a tractar els temes que afecten a tot el col•lectiu de famílies.
Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
Participa en la presa de decisions i en el govern del col•legi mitjançant un representant en el Consell Escolar del Centre.

QUINS SERVEIS POT OFERIR?
L’AFA pot oferir els serveis més adequats a les circumstàncies i a les necessitats de cada moment. Alguns dels serveis més freqüents són: la distribució de llibres de text i les activitats extraescolars.

COM PODEU PARTICIPAR-HI?
Fent-vos socis i assistint als actes i reunions que es convoquen.
Formant part de la Junta Directiva que escull democràticament l’assemblea de socis.

LA VOSTRA COL•LABORACIÓ ÉS IMPORTANT.

INFORMEU-VOS A L’AFA DE L’ESCOLA.