Lecxit té per objectiu impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. Des del projecte tenim el repte de garantir que tot l’alumnat finalitzi l’etapa de primària amb un nivell de competència lectora que els asseguri el seu desenvolupament educatiu i social.

Per fer-ho comptem amb una xarxa de més de 265 centres educatius, biblioteques i entitats socials on més de 1.900 voluntaris acompanyen individualment a un infant per a esdevenir un lector orgullós, segur, entusiasmat amb l’aprenentatge i preparat per a l’èxit educatiu.

Lecxit també ofereix orientacions i materials a les famílies per implicar-les en la millora dels hàbits lectors i es coordina amb els centres educatius per triar els infants que més necessiten participar en el projecte.

https://lecxit.cat/es/