ENGLISH

 

A Educació Infantil s’introdueix l’anglès de manera oral. Es treballa a partir de contes,hàbits, vídeos, jocs… de manera lúdica. A Cicle inicial es continua amb el procés iniciat a EI,treballant la llengua des d’una perspectiva oral. A partir de CM s’introdueixen estructures gramaticals i continguts propis de la llengua anglesa. A CS es consoliden els aprenentatges iniciats a CM. Una de les sessions setmanals de l’àrea és en mitjos grups, dedicada a l’speaking, per tal que l’alumnat pugui tenir un espai per poder expressar-se en aquesta llengua.