Modificació dades dels alumnes

En aquesta secció hi trobareu un formulari google que us permetrà enviar a l’escola les modificacions que s’hagin fet a les dades que ja heu donat a l’escola (un número telèfon nou, el canvi d’adreça,…). Hi ha camps marcats amb un, el símbol significa que caldrà posar aquestes dades obligatòriament. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració