ROBÒTICA i PENSAMENT COMPUTACIONAL

“Els nostres alumnes esdevindran joves que s’integraran en l’entorn social i laboral del  segle XXI, que requereix persones actives, flexibles, creatives i orientades al treball en  equip, capaces d’aportar solucions innovadores als reptes d’avui.

Per què ensenyem a programar?

L’habilitat de programar és avui dia una part essencial de l’alfabetització. Aquest aprenentatge aporta estratègies per resoldre problemes, dissenyar projectes i comunicar idees.

La programació convida a pensar amb criteris lògics, analitzant els problemes que surten i aprenent a resoldre’ls aprofundint entre d’altres en la competència d’aprendre a aprendre.

Per què ensenyem robòtica?

La robòtica aporta transversalitat al procés educatiu, connecta l’ús de les habilitats en la,resolució de problemes amb la pràctica i la,relació amb l’entorn. Tanmateix, fomenta el, talent, la comunicació, l’esperit emprenedor i la curiositat per descobrir i aprendre.

Permet una aproximació a la ciència i la tecnologia des de la creativitat i el descobriment autònom.”