RODES

El treball amb grups reduïts i dues mestres a l’aula ens permet que  cada alumne, al seu ritme, partint del seu nivell vagi consolidant els aprenentatges. El petit grup també facilita que els companys i companyes s’ajudin entre ells.

Aquest és un dels pilars del nostre “ADN”. A aquesta activitat l’anomenem RODES ja que les quatre activitats que els mestres hem dissenyat seran, amb un sistema senzill i rotatori, els jocs i propostes que els alumnes durant  quatre sessions faran amb el seu grup.

Què ens porta a treballar per Rodes?

  • Ensenyar en contextos d’experiències significatives, funcionals i de cooperació.
  • Generar interès per aprendre, no només respecte al contingut, sinó per aprendre a usar aquest.
  • Atendre la diversitat de l’aula.
  • Introduir el joc com a metodologia d’aprenentatge.