Context

L’escola Pericot va ser creada el curs 2006-2007. Actualment, el nostre emplaçament es troba ubicat al carrer Andreu Tuyet Santamaria, 35 de Girona, en un edifici que es va inaugurar el setembre del 2013,  ja que des dels seus inicis l’escola es trobava en mòduls prefabricats al carrer Riera de Mus número 19.

La zona d’influència de l’escola Pericot és el barri de Montilivi, amb un entorn social i cultural mitjà.

Inicialment, degut a no tenir els cursos plens, ens arribaven alumnes de tots els sectors de Girona però ja fa uns anys que la matrícula es va anar normalitzant, i van pujant els cursos plens des de P3 i amb un alumnat propi de la zona.

La línia pedagògica de l’Escola pretén fonamentar-se en:

* El treball en equip dels mestres del Centre.

* La integració, perquè té en compte la diversitat dels alumnes i n’adequa les estratègies i els recursos metodològics.

* La diversitat metodològica, perquè ni mestres ni alumnes som tots iguals. Pretenem adoptar metodologies diverses per tal d’arribar a tots i cadascun dels nostres alumnes, sempre respectant el criteri i l’experiència i sense imposar models als professorat. Creiem que així és com es poden obtenir els millors resultats.

*  Basant-se en tres grans projectes d’abast general.

*  Dedicant especial atenció a l’educació emocional del nens i nenes.

Formant part del procés ensenyament-aprenentatge l’Escola té intenció d’incorporar tres grans eixos vertebradors del Projecte Educatiu:
  • l’Educació Artística.
  • Ciència Experimental (descobriment i exploració de la ciència a través de l’experimentació directa).
  • Projecte Lingüístic que abasta les tres llengües.; català com a llengua vehicular, castellà i anglès com a tercera llengua.

Les eines tecnològiques digitals, les trobem de manera integrada en el treball diari tant a nivell d’alumnat com a nivell de professorat, per tant, podem afirmar que la nostra escola té un ús normalitzat de les TIC i les TAC.