Espai educatiu de migdia

L’espai educatiu de migdia és un dels pilars on es fonamenta el nostre projecte singular, el PIEE, “Projecte Integral per a l’èxit educatiu”
 El moment del menjador s’entén com una activitat de suport a les famílies, d’educació i atenció als alumnes en un clima càlid i segur que permeti un aprenentatge adequat amb els següents objectius:
 – Assegurar un àpat adequat al dia.
 – Adquirir hàbits nutricionals correctes i saludables.
 – Adquirir hàbits socials i de convivència.

 

Després de dinar, vetllem per oferir al nostre alumnat unes activitats fora d’horari lectiu integrades al nostre projecte educatiu, adaptades a les necessitats i utilitzant tots aquells serveis i entitats que ens ofereix l’entorn.