Salut

No podeu portar el vostre fill o filla a l’escola si:

 • Té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:
  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.

 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

En el cas dels alumnes amb malalties crònica d’elevada complexitat que puguin augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, com ara malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport respiratori o malalties cardíaques greus, la família o tutor/a i l’equip pediàtric hauran de valorar les implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial. En cas que no sigui possible, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

 

CALENDARI DE VACUNACIONS