L’escola

El centre està situat al barri Besòs Sud-oest, del districte de Sant Martí, de Barcelona y limita amb el barri de la Mina de la localitat de Sant Adrià del Besòs. Acull alumnes d’ ambdós barris.

Pel que fa al territori: En els darrers anys (des de l’any 2000) ha començat una nova fase de remodelació amb motiu de les noves infrastructures de la ciutat que se situen en la zona pròxima al mar (zona FÒRUM, àrea 22@, àrea comercial i d’hotels, equipament sociosanitari, altres equipaments, jardins…) que canvien per complet la fisonomia d’aquesta part del barri.

Pel que fa a la població: S’està donant un progressiu procés de substitució de la població per la recent entrada de persones estrangeres. Aquesta nova població està contribuint al creixement i a la revitalització del Besòs, que per si mateix mostrava una tendència de pèrdua contínua de població (per sortida de persones i per disminució de naixements).