Activitats de divendres

Les activitats de divendres tarda es porten a terme gràcies al programa “Convivim esportivament” que és una iniciativa que té per objectiu promocionar la pràctica de l’esport i l’activitat física entre els infants i joves de diversos barris de la ciutat com a eina de foment de la inclusió social.

El projecte parteix de la idea que la pràctica esportiva té un paper molt important en la construcció d’una ciutat cohesionada ja que incideix positivament en la creació d’elements aglutinadors, a la vegada que introdueix  les persones en organitzacions i associacions que tenen una incidència significativa en la vida social dels barris i la ciutat en general.

La iniciativa vol implicar també als pares i mares en la pràctica esportiva dels seus fills i filles com a mitjà per enfortir la relació amb ells i alhora promoure els valors esportius com a eina de referència.