Projecte educatiu

Compromesos amb l’educació dels nostres alumnes treballem perquè esdevinguin ciutadans de ple dret, feliços, emprenedors, creatius, que estimin l’entorn més proper i lluitin per construir un món més just.

Respectant la diversitat de ritmes evolutius, els oferim escenaris d’aprenentatge enriquits amb projectes, activitats col·laboratives, tecnologiaidiomes i experiències compartides que els ajudin a desenvolupar-se de manera autònoma, lliure, responsable  i amb esperit crític davant les oportunitats que ens ofereix l’entorn.