Etapes

A l’escola disposem d’un grup per a cada curs de les tres etapes educatives.

Som un centre educatiu privat concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Rebem finançament públic per sostenir una part de les despeses de funcionament. Les famílies aporten quotes mensuals per cobrir la resta de despeses.

Al llarg de l’any, les famílies poden acollir-se a les convocatòries d’ajuts públics per a diversos serveis com ara el menjador escolar.

 INFANTILPRIMÀRIA SECUNDÀRIA