Menjador escolar

A l’escola disposem d’un servei de menjador amb cuina pròpia que ens permet oferir als alumnes productes frescos elaborats al moment. Així, els proporcionem un menjar de qualitat tant des del punt de vista nutricional com des de criteris higiènics, sensorials i educatius; potenciant la identitat gastronòmica de la zona. De la mateixa manera, promovem hàbits de comportament adequats i de convivència en els àpats.

Per altra banda, oferim un espai d’esbarjo lliure i controlat, en què els alumnes poden gaudir de jocs, esports, activitats visuals o plàstiques o bé participar en activitats proposades pels monitors i, si s’escau, fer deures a l’aula.