Consell escolar

Consell Escolar
Director
Mariona Casals i Rispau
Representants de la titularitat
Joan Casals i Soler
Caterina Rispau i Vila
Joan Masdemont Xabé
Representants dels professors
Eduard Pallàs Massip
Jacky Camós Wiewel
Ma. Àngels Garcia Cuadros
Andi Loizate Carballo
Representants dels pares
Neus Rodríguez Cerrillo
Enric Penalba i Garcia
Maribel Alonso Berdún 
David Masó i Burralló
Representants dels alumnes
Ona Viñas Torruella
Grau Penalba Bové
Representant del personal d’administració i serveis
Maria Carme Pujol Vila 
Secretària
Margarita Guinó Arias