Consell escolar

Consell Escolar
Director
Mariona Casals i Rispau
Representants de la titularitat
Joan Casals i Soler
Caterina Rispau i Vila
Joan Mademont Xabé
Representants dels professors
Ruth Olivia Sharp
Jordi Turon Serra
Eduard Pallàs Massip
Rut Boyero Fernández
Representants dels pares
Neus Rodríguez Cerrillo
Enric Penalba i Garcia
Maribel Alonso Berdún 
David Masó i Burralló
Representants dels alumnes
Ferran Muñoz Mora
Denisa-Ioana Sautiut 
Representant del personal d’administració i serveis
Maria Carme Pujol Vila 
Secretària
Glòria Noguera i Pujol-Xicoy