Equip docent

CLAUSTRE Educació INFANTIL i PRIMÀRIA
Educació INFANTIL
Lídia Bonadona i Rut Boyero – Tutores P3
Anna Roqueta i Sílvia Ballesteros – Tutores P4 i P5
Laura Morcillo
 Sara Viñals
Educació PRIMÀRIA
Conxita Bosch – Tutora
Estel Prunell – Tutora
Marta Galindo – tutora 3r
Míriam Vidal/Mireia Gámez – Tutora 4t
Edu Pallàs – tutor 5è
Margarita Guinó – Tutora 6è
Rosa Ma. Cervera
Jacky Camós / Laura Morcillo – Llengua Anglesa
Ramon Rodríguez – Educació Musical
Francesc Linares – Educació Física
CLAUSTRE Educació SECUNDÀRIA
Tutor de 1r Laura Jofre – Natàlia Roca
Tutora de 2n Ramon Oviedo – Andi Loizate
Tutor de 3r Jordi Turon – Martí Serra
Tutora de 4t Marta Prat – Xavier Sagrera
DEPARTAMENTS
Àrea de Llengua Catalana
Ramon Oviedo, Laura Jofre
Àrea de Llengua Castellana
Ramon Oviedo, Ma. Àngels Garcia, Laura Jofre
Àrea de Llengües Estrangeres
Ma. Àngels Garcia, Andi Loizate
Àrea de Matemàtiques
Marta Prat, Natàlia Roca, Mariona Casals, Martí Serra
Àrea de Ciències Socials
Jordi Turon , Xavier Sagrera, Ramon Oviedo
Àrea de Ciències Naturals
Natàlia Roca, Marta Prat
Àrea de cultura i valors ètics
Ramon Oviedo, Xavier Sagrera, Jordi Turon, Natàlia Roca
Àrea de Tecnologia
Jordi Turon, Xavier Sagrera
Àrea de Visual i Plàstica
Jordi Turon, Laura Jofre
Àrea de Música
Ruth Sharp
Àrea d’Educació Física
Martí Serra
EQUIP DIRECTIU
Titular Joan Casals
Directora Mariona Casals
Cap d’estudis INFANTIL PRIMÀRIA Ramon Rodríguez
Cap d’estudis SECUNDÀRIA Xavier Sagrera
Direcció pedagògica  Margarita Guinó
Psicòloga Dolors Sala