Avís legal

L’article 10.1 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic estableix l’obligació que les empreses amb dominis d’internet especifiquin el gestor d’aquests en aquestes pàgines. És per això que a continuació mostrem les nostres dades legals.

COL·LEGI POMPEU FABRA SL
CR SANT DIONIS S/N
17190 SALT
CIF: B17070210

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona.
Tom 1119, Foli 58, Fulla nº Gi-8318
E-mail de contacte: b7003161@xtec.cat
Telèfon: 972405702

Política de Protecció de Dades

Les dades personals recaptades a través de la web www.pompeufabrasalt.cat  o del nostre correu electrònic b7003161@xtec.cat  són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen als nostres fitxers titularitat de COL·LEGI POMPEU FABRA SL., que és així mateix responsable d’aquestes fitxers. Pel que l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a COL·LEGI POMPEU FABRA SL. implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.

El Client pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés normativa aplicable a l’efecte, mitjançant l’enviament de correu ordinari d’una sol·licitud per escrita  la següent adreça:

COL·LEGI POMPEU FABRA SL
CR SANT DIONIS, S/N
17190 SALT

A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI.

Els nostres fitxers es troben inscrits en el “Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)”,  al que pot accedir el client per a comprovar la situació dels mateixos.