Science

“Science”, és una assignatura que s’imparteix en anglès des de primer de primària fins a sisè.

Cada curs fa una hora setmanal i es valora l’actitud, el treball realitzat, la participació i l’atenció a l’aula. Durant el curs es treballen set temes i en cadascun caldrà elaborar un projecte o experiment, d’acord amb els continguts que s’estan estudiant.
A l’hora d’impartir la lliçó s’utilitzen diversos materials com pòsters, CD’s, videos, fitxes i el llibre escolar.