Temes tractats i acords

En aquest apartat es publicaran els temes tractats i acords parlats en les reunions del Consell Escolar.