Ambients

AMBIENTS D’APRENENTATGE

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres.

Els ambients segueixen el model socioconstructivista, el qual parteix d’un aprenentatge significatiu per part de l’alumne, que té en compte els seus coneixements previs i en el qual destaca la gran importància que té la relació amb els companys/es.

L’infant és el principal agent del seu aprenentatge ja que fa els seus propis descobriments mitjançant la pràctica i interioritza així els nous coneixements. Es tracta d’un aprenentatge significatiu.

La mestra és una guia que provoca preguntes i ACOMPANYA els processos d’aprenentatges dels infants.


QUÈ PRETENEM ACONSEGUIR AMB ELS AMBIENTS?
 • Afavorir les relacions socials i de convivència entre els infants de diferents edats (P4-P5). El fet de barrejar alumnes de diferents edats permetrà que els petits aprenguin dels més grans i a la vegada que aquests es responsabilitzin dels més petits i els ajudin quan els sigui necessari.
 • Aprendre dels companys/es, no només de l’adult.
 • Fomentar l’autonomia de l’infant i la presa de decisions.
 • Potenciar la creativitat.
 • Potenciar el llenguatge oral.
  • Desenvolupar el llenguatge oral: lèxic, espontaneitat en la parla…
  • Expressar els seus sentiments, emocions i sensacions lliurement.
 • Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els uns amb els altres, establir normes de comportament i de joc…
 • Respectar a les persones i els materials.
 • Oferir als infants uns espais d’aprenentatge on poder investigar, observar, manipular…de manera constant i lliure sistemàticament.

ORGANITZACIÓ DELS AMBIENTS

Hi haurà 5 ambients que podran anar canviant al llarg del curs. Els ambients podran ser d’art, teatre, expressió, científic, matemàtic, llengua, sentits, etc.
L’ambient TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) serà fixe.

Els alumnes de P4 i P5 aniran barrejats en petits grups als diferents ambients de manera rotativa.
Al final de cada sessió es farà una posada en comú del que s’ha treballat, descobert…amb tots els companys/es de la classe.