Llengua anglesa

En aquestes edats els nens tenen una bona capacitat per l’adquisició de noves llengües i a través de jocs i activitats aconseguirem motivar-los i introduir-los en el coneixement de la llengua anglesa.

Comencem a introduïr l’anglès a P3, es fan 3 sessions de mitja hora a la setmana on a través de jocs, cançons coreografiades i contes comencem a motivar als nens/es per interesar-se per aquesta nova llengua que cada vegada està més present a la nostre societat.

A P4 es continuen fent 3 sessions, una de les quals coincideix amb l’hora d’esmorzar. Escolten totes les consignes que habitualment dona la tutora en anglès.

A P5 també són 3 sessions, una de les quals es de 45 minuts. Es treballa més el diàleg i es fan més activitats de comprensió. Continuem fent jocs i escoltant cançons i contes per tal que pasin una bona estona en contacte amb la llengua anglesa.

El curs 2015-2016 vam iniciar una nova proposta de fer la psicomotricitat a tota l’etapa d’educació infantil en anglès i ho continuem portant a terme.