Adaptació a P-3

El procés d’adaptació a l’escola és llarg i caldrà respectar el temps que necessiti cada infant per sentir-se còmode. La durada dependrà de les experiències que els nens i nenes tinguin quan arribin a l’escola, de les seves vivències anteriors i com s’estableixin les relacions en els primers moments.

Per potenciar que els més petits, s’ho passin bé a l’escola, es mostrin còmodes amb la mestra, els companys i companyes i, al finalitzar la jornada, en surtin contents, l’escola ha dissenyat un pla d’adaptació.