L’art de parlar

Aquest curs hem començat a implementar el programa L’art de parlar a tots els grups de llengües: català, castellà i anglès.

Hem organitzat l’estructura per implementar les sessions dels nivells 2 i nivell 3 del currículum visual a les aules i al Museu Nacional de Catalunya (una per trimestre). Per al nivell 1 hem previst fer la sessió única introductòria a finals del tercer trimestre al Museu.

Tot el professorat de l’àmbit de la comunicació del CFA Pere Calders ha fet formació específica i té experiència en VTS i també ha participat amb la resta del claustre en una formació interna per donar coneixement de les VTS i el programa L’art de parlar.

A més, s’ha creat un grup de treball per elaborar propostes didàctiques a partir del currículum visual del programa.

El passat mes de març vam presentar el projecte del centre en el marc de la formació per al professorat dels centres seleccionats a la convocatòria del curs 2019-2020 del programa d’innovació pedagògica L’art de parlar.

Molta més informació al nostre blog L’ART DE PARLAR.