Preparació de proves d’accés a Grau Superior

DESCRIPCIÓ

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

ACCÉS

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin més de 18 anys o els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació. Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior s’han de tenir més de 19 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

HORARI

L’horari presencial és de dilluns a dijous al matí, més 4 hores en línia. És un horari provisional que es pot veure modificat segons la situació sanitària en què ens trobem al llarg del curs. En qualsevol cas, les hores presencials que no es puguin fer, es substituiran per hores lectives en línia.

MATÈRIES ESPECÍFIQUES QUE OFERIM

Informació sobre les proves 2020

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020 

Recursos