Escoles per la igualtat i la diversitat

Escoles per la Igualtat i la Diversitat és un programa de formació, assessorament i acompanyament als centres públics i concertats, basat en la Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona de juliol de 2014, per a la implementació d’un programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista, la discriminació racial, i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere, identitat, orientació sexual, etnicocultural i religiosa, adreçat a les comunitats educatives de centres públics i concertats d’infantil, primària i secundària de la ciutat de Barcelona.

El programa, de tres anys de durada, pivota sobre tres eixos (diversitat afectiva sexual i de gènere; diversitat d’origen, cultural i religiosa; diversitat funcional) per tal de potenciar unes actituds i uns comportaments en les relacions interpersonals que facin efectius els valors de la igualtat, l’equitat i el respecte en els infants i adolescents de 3 a 16 anys, en el seu entorn proper i les seves famílies.

Es treballa per tal d’evitar l’aparició, i fer-ne una identificació precoç, d’actituds i comportaments abusius, discriminatoris i/o xenòfobs en les relacions interpersonals, tot oferint, a les escoles i instituts, accions i recursos per treballar determinades temàtiques, dins els objectius i prioritats del seu Projecte Educatiu de Centre (PEC), del Programa de Convivència i del Pla de Direcció.

Més informació a la pàgina d’Escoles per la igualtat i la diversitat.