Història

Originàriament, érem una escola d’adults que s’anomenava Escola D’Adults Espanya, situada a la plaça Espanya de Barcelona. Això era abans de la dècada dels 90 en la qual hi va haver molts canvis a la ciutat. Un d’aquests canvis fou la celebració dels Jocs Olímpics de l’any 92. Les reformes per als Jocs Olímpics van fer que l’edifici que ocupava l’Escola d’Adults fos transformat en l’actual Hotel Plaça i, per tant, el centre va haver de ser traslladat a un altre barri, el barri de Sant Antoni. Així va ser com l’any 1990 l’escola fou ubicada a l’antic edifici del carrer Calàbria núm. 25 amb el nom d’AFA Pere Calders.

En tot aquest temps, l’escola va anar adaptant la seva oferta acadèmica a les demandes i les necessitats formatives dels diferents col·lectius ciutadans. Actualment ofereix als més de 500 alumnes una de les ofertes més completes i diversificades de la ciutat. Però el constant augment del seu alumnat, juntament amb la precarietat de les seves instal·lacions, va fer que s’hagués  de cercar un espai més gran i més digne per poder continuar oferint els seus serveis. Finalment, i després de llargues negociacions, el nostre centre ja disposa d’unes noves instal·lacions al C. Calàbria 66, en el que fou l’antic edifici de l’ONCE, a pocs metres de la seva l’anterior ubicació.

Des d’aquest nou edifici continuem impulsant el desenvolupament de les competències bàsiques en idiomes, noves tecnologies, llenguatge matemàtic, cultura, participació i creació social; oferint la possibilitat d’accedir a tots els nivells d’estudis; ajudant a comprendre i analitzar de manera crítica la societat en què vivim; promovent una educació en els tres àmbits bàsics que defineix la Llei d’Educació d’Adults (formació bàsica, formació per al món laboral i formació per al lleure i la cultura) i incidint en la formació integral de la persona.