Informàtica (COMPETIC)

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

Al CFA Pere Calders pots estudiar els quatre nivells: COMPETIC Inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.

COMPETIC Inicial

El nivell inicial d’informàtica s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Les competències que es treballen en aquest nivell són les següents:

 • C2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
 • C3. Navegació i comunicació en el món digital
 • C4. Tractament de la informació escrita

COMPETIC 1

El nivell de COMPETIC 1 complementa les competències adquirides al llarg del curs de COMPETIC Inicial. Al finalitzar el curs de COMPETIC 1 l’alumne haurà de mostrar que té un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació i que se n’inicia en el coneixement i ús.

 • C1. Cultura, participació i civisme digital
 • C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
 • C6. Tractament de la informació numèrica

COMPETIC 2

L’assoliment d’aquest nivell correspon a una persona usuària que té autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies. Les competències que es treballen en aquest nivell són:

 • C1. Cultura, participació i civisme digital
 • C2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
 • C3. Navegació, cerca i comunicació en el món digital
 • C4: Tractament de la informació escrita
 • C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
 • C6. Tractament de la informació numèrica
 • C7. Tractament de les dades
 • C8. Presentació de continguts

COMPETIC 3

La superació de cadascuna de les competències treballades a COMPETIC 3 correspon a una persona usuària que té un ampli domini d’aquestes tecnologies i que disposa de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones perquè puguin millorar el desenvolupament de les seves competències.

 • C4: Tractament de la informació escrita.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica.
 • C7: Tractament de les dades.
 • C8: Presentació de continguts. 

OFERIM TRES MODALITATS DE FORMACIÓ PER AL COMPETIC 3: PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL I ONLINE. CLICA PER VEURE LES COMPETÈNCIES PER TRIMESTRE:

Equivalència entre COMPETIC i ACTIC

a) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.

b) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.

c) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC, en relació amb les competències que hi consten com a aptes, que han de ser dues com a mínim.

 

Recursos