Programes d’innovació pedagògica

El CFA Pere Calders participa en dos programes d’innovació pedagògica: l’Art de parlar i Escoles per la igualtat i la diversitat.