El Centre

El Centre de Formació de persones Adultes CFA Pere Calders és un centre públic de la Generalitat de Catalunya que forma part de la xarxa pública de centres i aules de formació de persones adultes del Consorci d’Educació de Barcelona.