Projecte educatiu de centre i documents

Projecte Educatiu del Centre:

Projecte Lingüístic del Centre:

L’ART DE PARLAR
VTS

L’ART DE PARLAR: Aprenem llengua a través de l’art i les estratègies de pensament visual (VTS) Què hi veus en una obra d’art? Millorem les habilitats de comprensió i expressió oral debatent, amb calma i serenor, davant d’una obra d’art. Aquesta metodologia s’està implementant des del Servei d’Aprenentatge al Llarg de la Vida amb col·laboració del MNAC. El CFA Pere Calders està rebent formació per poder implementar el projecte el curs 2019.

VIOLÈNCIA: TOLERÀNCIA ZERO
PROGRAMA EDUCATIU PER A LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA

“Des del convenciment que la violència és una conducta apresa que es pot modificar, les propostes educatives “Violència: tolerància zero” s’adrecen al professorat i alumnat amb l’objectiu de contribuir a la construcció quotidiana d’un espai comú sense violència. (…) El coneixement i la motivació de les noves generacions són imprescindibles en la construcció d’una societat justa.”
Contingut: Irene Puig

L’abordatge de totes les manifestacions de la violència masclista constitueix una de les prioritats educatives del CFA Pere Calders, que reconeix el caràcter específic i diferenciat d’aquesta violència i la necessitat d’aprofundir en els drets de les dones per tal d’incloure les seves necessitats i expectatives en la societat. La violència masclista atempta greument contra els drets humans de les dones i, en conseqüència, impedeix que s’assoleixi la ciutadania plena, la igualtat d’oportunitats i la llibertat de les dones.
Text adaptat sobre l’Acord d’aprovació del Protocol marc en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

COORDINADORA D’IGUALTAT:

A l’escola CFA Pere Calders els i les alumnes disposen d’una coordinadora d’igualtat que orientarà, assessorarà i vetllarà per tal de resoldre els conflictes derivats de les desigualtats: masclisme, homofòbia, racisme, lgtbifòbia, etc.