A la universitat per a més grans de 25 anys

S’ofereix un grup en horari de matins.

Matèries comunes: Català, Castellà, Anglès i Comentari de Text

Matèries optatives: Es dóna la possibilitat d’assistir a les classes de les matèries específiques del curs de preparació a les proves d’accés a grau superior, però s’ha de tenir present que el temari no té un coincidència del 100%. L’assignatura d’Història del Món Contemporani sí és exclusiva per l’alumnat que es prepara per l’accés a la universitat.

Optatives: Biologia i Química: Carreres de Ciències i Ciències de la Salut

                 Geografia i Història Contemporània: Carreres de Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats

També preparem la prova d’accés a més grans de 45, que només inclou la prova de Català, Castellà i Comentari de Text. Posteriorment cal fer una entrevista personal a la facultat triada per cursar la carrera.

 

2567548741_15891cd3c7_z