Ensenyaments inicials i formació bàsica

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Formació instrumental
  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO)
  • Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)